Jeroen Bourgonjon

Miscellaneous

Here you can find the list of all publications by Jeroen Bourgonjon. Click on the table headers to sort the list. Download the publication by clicking on the icon.


Year Reference Class Lang File
2008 De Pauw, Evelien, Pleysier, S., Van Looy, J., Bourgonjon, J., Rutten, K., Vanhooven, S., & Soetaert, R. (2008). Ze krijgen er niet genoeg van! Jongeren en gaming, een overzichtsstudie. Brussel: Het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (viWTA). V
2008 Wydooghe, B., De Pauw, E., Pleysier, S., Van Looy, J., Bourgonjon, J., Rutten, K., Vanhooven, S., et al. (2008). Game on! We krijgen er niet genoeg van. viWTA dossiers. Vlaams Parlement, 1011 Brussel: Robby Berloznik, directeur viWTA. V
About Jeroen Bourgonjon
Publications
Class legend

A1: Web of Science ranked
A2: Intern., peer reviewed
A3: Belgian, peer reviewed
A4: Non peer reviewed
B1: Books
B2: Book chapters
B3: Book as editor
P1: Web of Science ranked
C1: Conf. proceedings
C3: Conf. abstracts, etc
D1: Doctoral dissertation
V: All other publications
n/a: Not yet ranked