Melissa Tuytens

Postdoctoraal medewerker


Office 120.046

Henri Dunantlaan 2

B-9000 Gent
Belgium


Tel. +32 (0) 9 264 86 30 (direct)

Tel. +32 (0)9 264 8664 (secretary)
Fax. +32 (0) 9 264 86 88


Melissa.Tuytens@UGent.be


Connect via E-mail

 

Since 2006 I work for the department of Educational Studies. I finished my Phd on the implementation of teacher evaluation in Flemish secundary education in 2012. My research interests are situated in the field of personnel policy within schools, school leadership and school policy in general. Currently, I focus on the integration of personnel policy in the strategic school policy in primary and secondary education.

 

Als onderwijspedagoge ben ik sinds 2006 werkzaam aan de Vakgroep Onderwijskunde van de UGent. In 2012 behaalde ik een doctoraat. Mijn doctoraatsonderzoek handelde over de implementatie van leerkrachtevaluaties in het Vlaamse secundaire onderwijs. Mijn onderzoeksinteresses situeren zich dan ook op het vlak van personeelsbeleid in scholen, de rol van de schoolleider en schoolbeleid in het algemeen. Momenteel ben ik adjunct-coördinator van het interuniversitaire Steunpunt voor Onderwijsonderzoek waarbinnen ik zelf onderzoek voer naar de integratie van personeelsbeleid in het strategisch schoolbeleid binnen basis- en secundaire scholen.

 

About Melissa Tuytens
Publications
Class legend

A1: Web of Science ranked
A2: Intern., peer reviewed
A3: Belgian, peer reviewed
A4: Non peer reviewed
B1: Books
B2: Book chapters
B3: Book as editor
P1: Web of Science ranked
C1: Conf. proceedings
C3: Conf. abstracts, etc
D1: Doctoral dissertation
V: All other publications
n/a: Not yet ranked