News

Studiedag 'Lees je mee(r)'

Show all


Thursday 25 January 2018 16:45 | Amelie Rogiers


Met veel plezier kondigt de onderzoeksgroep "Taal, leren, innoveren" een nieuwe editie aan van haar studiedag. Tijdens de studiedag ‘Lees je mee(r)?’ op vrijdag 4 mei 2018 slaat de onderzoeksgroep de handen in elkaar met ‘Iedereen Leest’! Locatie van dienst is de Krook. Meer info? Surf naar http://taallereninnoveren.wixsite.com/talein/studiedag! rn


Filed under:   Studiedag    


New book - Perspectives on Science and Culture

Show all


Wednesday 14 June 2017 9:17 | Kris Rutten


Edited by Kris Rutten, Stefaan Blancke, and Ronald Soetaert, Perspectives on Science and Culture explores the intersection between scientific understanding and cultural representation from an interdisciplinary perspective.


Filed under:   science, culture, rhetoric, cognition   Vragenlijst opvattingen van leraren wiskunde en Frans

Show all


Monday 12 June 2017 13:58 | Jasja Valckx


Ben jij leraar wiskunde of Frans? Grijp dan nu je kans om je mening te geven over leren en instructie, je vak en inclusief onderwijs door deel te nemen aan dit onderzoek via de onderstaande link:


https://limefppw.ugent.be/limesurvey205/index.php/survey/index/sid/727373/newtest/Y/lang/nl


De vragenlijst kadert binnen een doctoraatsonderzoek van de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent. Dit onderzoek heeft als doel om te peilen naar de opvattingen van leraren wiskunde en Frans ten aanzien van leren en instructie, hun vak en inclusief onderwijs. Deze opvattingen hebben immers een sterke invloed op de manier waarop leraren zich professioneel ontwikkelen en omgaan met vernieuwingen. In de hedendaagse context zien we dat er verschillende opvattingen leven bij leraren, deze verschillende opvattingen in kaart brengen is belangrijk om vorm te geven aan toekomstige professionaliseringsinitiatieven. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag.


BONUS: Onder de deelnemende leraren zal een bon van bol.com van 100 euro en 20 cinematickets worden verloot!


Heb je nog vragen? Wil je meer informatie?


Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.


Met vriendelijke groeten,


Jasja Valckx (Jasja.Valckx@UGent.be; 09 264 86 44)


Ook namens Prof Dr. Ruben Vanderlinde (Promotor) en Prof. Dr. Geert Devos (Co-promotor)


Filed under:   Opvattingen    leraren wiskunde    leraren Frans   Publieksavond over big data

Show all


Friday 09 June 2017 11:16 | Jeroen Bourgonjon


Tegenwoordig krijgen we via technologie persoonlijke leestips en reclame op maat. Bovendien slagen computers erin om knelpunten in het verkeer te voorspellen, infectieziekten te detecteren en trends op sociale media te signaleren. Hoe kan dat allemaal? Via "big data"!? Maar wat is dat nu eigenlijk?

Ontdek op 14 juni via lezingen en demonstraties wat big data is. Door wie wordt het gebruikt? Zal het veranderen hoe we leven, werken en denken? Prof. Tammy Schellens en Elise Ameloot verkennen alvast een aantal mogelijkheden van "learning analytics" voor het onderwijs.

Deze publieksavond vindt plaats in De Krook (Gent) en is gratis na inschrijving.


Filed under:   learning analytics   big data   onderwijs      Studiedag 'Beter leren en motiveren in het lager onderwijs'

Show all


Friday 21 April 2017 13:38 | Amelie Rogiers


De onderzoeksgroep "Taal, leren, innoveren"(vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent), nodigt u van harte uit op de jaarlijkse studiedag "Beter leren en motiveren in het onderwijs". Meer informatie omtrent het programma, de locatie, mogelijkheid tot inschrijven vindt u in onze flyper en op onze website!


Filed under:   Studiedag, lager onderwijs, taal, leren, innoveren   Onderzoek: Hoe kan je de impact van professionalisering voor leraren in kaart brengen?

Show all


Friday 24 February 2017 9:18 | Jeroen Bourgonjon


Leraren spelen een cruciale rol in onderwijs en zijn een belangrijke factor voor het leren van leerlingen en het verbeteren van leerresultaten. Zelf worden ze echter ook in stijgende mate geconfronteerd met de snel groeiende kennisbasis in het onderwijs. Om deze reden is de professionele ontwikkeling van leraren en hun deelname aan professionaliseringsinitiatieven (PI) gedurende hun hele loopbaan belangrijk. Om scholen te ondersteunen bij de professionalisering van hun leraren zijn vandaag een veelheid en verscheidenheid aan PI voorhanden. 

Er rijzen echter nog heel wat vragen omtrent het evalueren van PI. Enerzijds is er conceptuele onduidelijkheid over wat precies kan geëvalueerd worden om zicht te krijgen op de impact van PI. Anderzijds is er ook methodologische onduidelijkheid over hoe deze evaluatie van PI best kan aangepakt worden.

In deze publicatie wordt de problematiek omtrent het evalueren van professionaliseringsinitiatieven aangekaart. Meer bepaald wordt een verfijnd conceptueel raamwerk voor transfereffecten van professionaliseringsinitiatieven opgesteld. Daarnaast worden de onderzoeksbevindingen gesynthetiseerd in een omvattend stappenplan dat een overzicht biedt van methodieken en meetinstrumenten om de indicatoren binnen dit verfijnd raamwerk in kaart te brengen.

Deze studie werd gerealiseerd in het kader van een kortlopend O&O-onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming en werd uitgevoerd door Emmelien Merchie, Melissa Tuytens, Geert Devos & Ruben Vanderlinde. rn


Filed under:   leraren   leerresultaten   professionele ontwikkeling   professionaliseringsinitiatieven   O&O   Schermen met Cultuur

Show all


Wednesday 07 September 2016 16:59 | Jeroen Bourgonjon


Graag brengen we u op de hoogte van het symposium “Schermen met cultuur” dat plaatsvindt op maandag 19 en dinsdag 20 september 2016 in Gent. Blik mee vooruit naar de opening van De Krook en denk mee over de rol van kunst en cultuur in onze samenleving.

De Krook
De Krook wordt een plek midden in de stad waar media, kunst en cultuur centraal staan. Naast de huisvesting van de nieuwe stadsbibliotheek (als "bibliotheek van de toekomst") wordt het een kenniscentrum voor innoverend onderzoek, ondernemerschap, reflectie op digitale ontwikkelingen en voor culturele, artistieke en educatieve activiteiten. De komst van De Krook biedt een ideale gelegenheid om na te denken over de toekomst van kunst en cultuur in een digitale wereld.

Centraal thema
Tijdens het symposium zoeken we antwoorden op de vraag naar de rol die kunst vandaag kan hebben. Hoe verandert het lezen, het kijken, het luisteren? Hoe veranderen onze gesprekken over kunst en cultuur? Welke nieuwe genres ontstaan er door media-evoluties en wat impliceert dit voor cultuur en educatie vandaag en morgen?


Filed under:   cultuur   educatie   Krook   kunst   Vooruit   Bibliotheek   Mediawijs   geletterdheid   Boek Haal meer uit meertaligheid

Show all


Wednesday 27 April 2016 15:04 | Evelien Van Laere


Het boek 'Haal meer uit meertaligheid' stelt de bevindingen voor van het interuniversitaire project Validiv (Valoriseren van talige diversiteit op school - www.validiv.be), waarin ook de vakgroep Onderwijskunde betrokken was.
Leerkrachten in het Vlaamse basisonderwijs krijgen steeds meer te maken met een taaldivers leerlingenpubliek in hun klas. De groep leerlingen die thuis een andere taal spreekt dan het Nederlands neemt almaar toe. In de meeste scholen probeert men deze leerlingen het Nederlands als schooltaal aan te leren door hen onder te dompelen in een Nederlands taalbad. Ondanks het sterke geloof in de effectiviteit van deze aanpak vallen de gemiddelde opbrengsten tegen. Nochtans is het wel mogelijk om op een didactisch nuttige manier ruimte te bieden aan de thuistalen van leerlingen, zonder hiermee afbreuk te doen aan het belang van het Nederlands als onderwijstaal of per se te moeten kiezen voor een intensief model van meertalig onderwijs. Dit kan door leerlingen de kans te geven hun thuistalen in te zetten in een leeromgeving waarin het Nederlands de gangbare instructietaal is en de leerkracht niet alle talen van de leerlingen begrijpt.
De auteurs vertrekken van vragen die heel erg leven rond de introductie van meertaligheid in Vlaamse basisscholen en bespreken de gevolgen van een meertalige aanpak voor leerlingen, leerkrachten en directies. Daarnaast besteden ze aandacht aan processen op klas- en schoolniveau, aangevuld met enkele praktijkvoorbeelden.


Filed under:   meertaligheid   diversiteit   thuistaal    leren   sociaal-emotioneel welzijn   Conference On Multilingualism 2016 - from 11/09 to 13/09 in Ghent

Show all


Wednesday 16 March 2016 9:49 | Ellen De Bruyne


The Faculty of Psychology and Educational Sciences at Ghent University is organising the Conference on Multilingualism from 11th September to 13th September 2016 in the centre of historic Ghent, in Belgium. The call is now open for oral and poster presentations.
The Conference on Multilingualism actually has a longstanding tradition. It started in 2005 at the
University of Trento under the name ‘Workshop on Bilingualism’. Since then, the name has been
changed a couple of times to ‘Neurobilingualism’ and ‘Workshop of Neurobilingualism’. This
makes the current conference the ninth edition of the gathering. We decided to continue the
tradition under the somewhat broader label of ‘Conference on multilingualism’ in order to include
different aspects of cognition and not limit the scope to just bilingualism.

When? Sunday 11th to Tuesday 13th September 2016
Where? In the centre of Ghent, Belgium (Het Pand - Onderbergen 1, 9000 Ghent)
Keynotes? Invited speakers are Tamar H. Gollan (UC San Diego), Jon Andoni Duñabeitia (BCBL), and Narly Golestani (University of Geneva).

For more information, visit our website: www.com2016.ugent.be


Filed under:   Cognitive and educational aspects related to bilingualism and multilingualism: language processing, language acquisition, neurolinguistics, education in a foreign language.    Lecture by Philipp Blom

Show all


Monday 11 January 2016 9:41 | Kris Rutten


Philosophy in an Age of Climate Change - How the Enlightenment Contributed to Modern Catastrophes and How it can Help Solve Them.

Philipp Blom is a historian, journalist, translator and writer. He is the author of amongst others ‘A Wicked Company’ about the forgotten radicalism of the European Enlightenment, 'The Vertigo Years – Europe 1900-1914', about the fifteen vertiginous years preceding World War I and Fracture about European art and culture during the Interbellum. As a public intellectual he studies contemporary societal challenges from a historical perspective.

Date: Thursday 4th February 2016 - 14h30.
Location: Minardschouwburg, Korianderstraat 13, Gent.
Access: free but please register below (hyperlink).

This lecture is organised as a Hot Topic Lecture for the Doctoral Schools of Ghent University and also with the support of the City of Ghent.


Filed under:   Philosophy    Enlightenment    Climat Change   Website Metrotaal online

Show all


Tuesday 15 December 2015 11:31 | Evelien Van Laere


Metrotaal - Mind the gap (www.metrotaal.be) is een website, die scholen, interne en externe begeleiders wil inspireren en professionaliseren bij het werken aan een open talenbeleid. Deze website is ontstaan vanuit concrete ervaringen in het begeleiden van scholen en teams in het Validiv-project, een project waarin het aan de slag gaan met talendiversiteit centraal stond. De website is specifiek ontwikkeld voor lager- en kleuteronderwijs en kan ingezet worden om de competenties van het schoolteam te verbreden en te verdiepen. Voor vragen of meer informatie kan je terecht bij het Steunpunt Diversiteit en Leren (info@diversiteitenleren.be).


Filed under:   talige diversiteit    meertaligheid    thuistaal    talenbeleid   


Validiv-slotevent - Meertaligheid: haal meer uit taal!

Show all


Tuesday 22 September 2015 15:12 | Evelien Van Laere


Op vrijdag 11 december 2015 vindt in het Vlaams Parlement het slotevent plaats van het Validiv-project (Valoriseren van talige diversiteit op school - www.validiv.be), waarbij ook de vakgroep Onderwijskunde betrokken is. Deze studiedag is bedoeld voor al wie meer te weten wil komen over hoe je talige diversiteit op school op een positieve manier kan benaderen en inzetten, en dit in verschillende domeinen van het onderwijs. Het Validiv-team stelt enerzijds de materialen voor die ontwikkeld zijn om aan de slag te gaan met de aanwezige talige diversiteit op school. Anderzijds presenteren zij de resultaten van de verschillende onderzoeken die aan het project gekoppeld zijn.
Zowel mensen uit de praktijk als uit het onderzoeksveld zijn van harte welkom. Inschrijven is gratis; dit doe je door een e-mail met je volledige naam en geboortedatum te sturen naar Lore.VanPraag@UGent.be . Meer informatie vind je in de uitnodiging hieronder.


Filed under:   meertaligheid    thuistaal    diversiteit    sociaal-emotioneel welzijn    leren   Studiedag 'Beter leren en motiveren in het lager onderwijs'

Show all


Friday 30 January 2015 16:44 | Fien De Smedt


Op 22 mei 2015 organiseren wij in Gent met onze onderzoeksgroep ‘Taal, leren, innoveren’ (Vakgroep Onderwijskunde, UGent) een studiedag rond onze verschillende onderzoekstopics. Wil je meer te weten komen over peer tutoring en begrijpend lezen, leesmotivatie, leren leren, schrijven en mind mapping in het lager onderwijs? Surf dan snel naar onze website www.taallereninnoveren.ugent.be en download onze studiedag-flyer met alle informatie!


Filed under:   studiedag    lager onderwijs    begrijpend lezen    schrijven    leesmotivatie    mindmapping    leren leren    tutoring   New book: Let's talk politics - New essays on deliberative rhetoric

Show all


Thursday 17 July 2014 9:00 | Kris Rutten


Let's talk politics - New essays on deliberative rhetoric.
Edited by Hilde Van Belle, Kris Rutten, Paul Gillaerts, Dorien Van De Mieroop and Baldwin Van Gorp
John Benjamins Publishing Company [Argumentation-in-Context Series]

In this volume on political argumentation, the study of argument takes place within a rhetorical framework. As such, it is a contribution to the study of argumentation-in-context with an explicit rhetorical approach. Rather than focusing on the poor quality of political participation and political understanding by citizens, this volume explores how the study of rhetoric, both as an academic discipline and as a political practice, stands in a unique position to critically engage with a ‘contextualized’ understanding of politics and civic engagement. Many contributions in this volume confront classical rhetorical concepts and theories with current political developments such as globalization and multiculturalism and the emergence of new democracies. Others focus explicitly on deliberative rhetoric in the political realm, or undertake a critical analysis of political texts and public events in order to explore what this can imply for the development of a ‘critical’ citizenship.


Filed under:   Rhetoric, Politics, Citizenship, Education   New book: Verbal and Visual Rhetoric in a Media World

Show all


Thursday 17 July 2014 8:56 | Kris Rutten


Verbal and Visual Rhetoric in a Media World
Edited by Hilde van Belle, Paul Gillaerts, Baldwin van Gorp, Dorien van de Mieroop, Kris Rutten
Leiden University Press [Rhetoric in Society Series]

Since Aristotle, the study of rhetoric has focused on the persuasive aspect of verbal discourse in the political, forensic and ceremonial domains. Rhetoric deals with doxa, with public discourse and persuasion as they develop in a world with no absolute knowledge, certainty or fixity. Changing cultural and political conditions urge us to discuss the status, scope and value of rhetorical studies as a discipline. One of these conditions is the increasing influence of visual communication. This collection brings together work that examines how rhetoric functions at this moment and how it balances tradition and renewal. It discusses new theoretical perspectives and it proposes different rhetorical analyses of actual topics. A substantial part of the collection focuses specifically on the issue of (new) media discourse and visual rhetoric as it appears in pictures, graphics, cartoons, documentaries and videos.


Filed under:   Rhetoric, Media, Culture, Education   Videoclip study program "Pedagogy and Educational Sciences"

Show all


Monday 27 January 2014 15:36 | Martin Valcke


This videoclip introduces the content and teaching approach in the program "Pedagogy and Educational Sciences".


Filed under:   Pedagogy Education Studies Gent University   New book: Essays over de leraar en de toekomst van de lerarenopleiding

Show all


Friday 18 October 2013 16:17 |


In this book, 35 authors present their personal reflections about a number of contemporary themes concerning the future of teacher training. Seven themes are addressed: 1) teacher identity and basic competences, 2) workplace learning, 3) research in teacher training, 4) subject related pedagogic research, 5) professionalization of teacher trainers, 6) diversity in teacher training, and 7) teacher training: past and future. The goal of the essays is to stimulate reflection, but also to contribute to the broader social debate about the futures of teachers and their training. This book is dedicated to professor Antonia Aelterman, who is retiring from Ghent University October 1st, 2013. The book is not conceptualized as a typical “liber amicorum”, but as a collection of essays about the central themes in professor Aelterman’s work.


Filed under:   book   aelterman   essays   teacher training