News

Studiedag 'Beter leren en motiveren in het lager onderwijs'

Show all


Friday 21 April 2017 13:38 | Amelie Rogiers


De onderzoeksgroep ‘Taal, leren, innoveren’ (vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent), nodigt u van harte uit op de jaarlijkse studiedag ‘Beter leren en motiveren in het onderwijs’. Meer informatie omtrent het programma, de locatie, mogelijkheid tot inschrijven vindt u in onze flyper en op onze website!


Filed under:   Studiedag, lager onderwijs, taal, leren, innoveren   Onderzoek: Hoe kan je de impact van professionalisering voor leraren in kaart brengen?

Show all


Friday 24 February 2017 9:18 | Jeroen Bourgonjon


Leraren spelen een cruciale rol in onderwijs en zijn een belangrijke factor voor het leren van leerlingen en het verbeteren van leerresultaten. Zelf worden ze echter ook in stijgende mate geconfronteerd met de snel groeiende kennisbasis in het onderwijs. Om deze reden is de professionele ontwikkeling van leraren en hun deelname aan professionaliseringsinitiatieven (PI) gedurende hun hele loopbaan belangrijk. Om scholen te ondersteunen bij de professionalisering van hun leraren zijn vandaag een veelheid en verscheidenheid aan PI voorhanden. 

Er rijzen echter nog heel wat vragen omtrent het evalueren van PI. Enerzijds is er conceptuele onduidelijkheid over wat precies kan geëvalueerd worden om zicht te krijgen op de impact van PI. Anderzijds is er ook methodologische onduidelijkheid over hoe deze evaluatie van PI best kan aangepakt worden.

In deze publicatie wordt de problematiek omtrent het evalueren van professionaliseringsinitiatieven aangekaart. Meer bepaald wordt een verfijnd conceptueel raamwerk voor transfereffecten van professionaliseringsinitiatieven opgesteld. Daarnaast worden de onderzoeksbevindingen gesynthetiseerd in een omvattend stappenplan dat een overzicht biedt van methodieken en meetinstrumenten om de indicatoren binnen dit verfijnd raamwerk in kaart te brengen.

Deze studie werd gerealiseerd in het kader van een kortlopend O&O-onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming en werd uitgevoerd door Emmelien Merchie, Melissa Tuytens, Geert Devos & Ruben Vanderlinde. rn


Filed under:   leraren   leerresultaten   professionele ontwikkeling   professionaliseringsinitiatieven   O&O   Schermen met Cultuur

Show all


Wednesday 07 September 2016 16:59 | Jeroen Bourgonjon


Graag brengen we u op de hoogte van het symposium “Schermen met cultuur” dat plaatsvindt op maandag 19 en dinsdag 20 september 2016 in Gent. Blik mee vooruit naar de opening van De Krook en denk mee over de rol van kunst en cultuur in onze samenleving.

De Krook
De Krook wordt een plek midden in de stad waar media, kunst en cultuur centraal staan. Naast de huisvesting van de nieuwe stadsbibliotheek (als "bibliotheek van de toekomst") wordt het een kenniscentrum voor innoverend onderzoek, ondernemerschap, reflectie op digitale ontwikkelingen en voor culturele, artistieke en educatieve activiteiten. De komst van De Krook biedt een ideale gelegenheid om na te denken over de toekomst van kunst en cultuur in een digitale wereld.

Centraal thema
Tijdens het symposium zoeken we antwoorden op de vraag naar de rol die kunst vandaag kan hebben. Hoe verandert het lezen, het kijken, het luisteren? Hoe veranderen onze gesprekken over kunst en cultuur? Welke nieuwe genres ontstaan er door media-evoluties en wat impliceert dit voor cultuur en educatie vandaag en morgen?


Filed under:   cultuur   educatie   Krook   kunst   Vooruit   Bibliotheek   Mediawijs   geletterdheid   Boek Haal meer uit meertaligheid

Show all


Wednesday 27 April 2016 15:04 | Evelien Van Laere


Het boek 'Haal meer uit meertaligheid' stelt de bevindingen voor van het interuniversitaire project Validiv (Valoriseren van talige diversiteit op school - www.validiv.be), waarin ook de vakgroep Onderwijskunde betrokken was.
Leerkrachten in het Vlaamse basisonderwijs krijgen steeds meer te maken met een taaldivers leerlingenpubliek in hun klas. De groep leerlingen die thuis een andere taal spreekt dan het Nederlands neemt almaar toe. In de meeste scholen probeert men deze leerlingen het Nederlands als schooltaal aan te leren door hen onder te dompelen in een Nederlands taalbad. Ondanks het sterke geloof in de effectiviteit van deze aanpak vallen de gemiddelde opbrengsten tegen. Nochtans is het wel mogelijk om op een didactisch nuttige manier ruimte te bieden aan de thuistalen van leerlingen, zonder hiermee afbreuk te doen aan het belang van het Nederlands als onderwijstaal of per se te moeten kiezen voor een intensief model van meertalig onderwijs. Dit kan door leerlingen de kans te geven hun thuistalen in te zetten in een leeromgeving waarin het Nederlands de gangbare instructietaal is en de leerkracht niet alle talen van de leerlingen begrijpt.
De auteurs vertrekken van vragen die heel erg leven rond de introductie van meertaligheid in Vlaamse basisscholen en bespreken de gevolgen van een meertalige aanpak voor leerlingen, leerkrachten en directies. Daarnaast besteden ze aandacht aan processen op klas- en schoolniveau, aangevuld met enkele praktijkvoorbeelden.


Filed under:   meertaligheid   diversiteit   thuistaal    leren   sociaal-emotioneel welzijn   Conference On Multilingualism 2016 - from 11/09 to 13/09 in Ghent

Show all


Wednesday 16 March 2016 9:49 | Ellen De Bruyne


The Faculty of Psychology and Educational Sciences at Ghent University is organising the Conference on Multilingualism from 11th September to 13th September 2016 in the centre of historic Ghent, in Belgium. The call is now open for oral and poster presentations.
The Conference on Multilingualism actually has a longstanding tradition. It started in 2005 at the
University of Trento under the name ‘Workshop on Bilingualism’. Since then, the name has been
changed a couple of times to ‘Neurobilingualism’ and ‘Workshop of Neurobilingualism’. This
makes the current conference the ninth edition of the gathering. We decided to continue the
tradition under the somewhat broader label of ‘Conference on multilingualism’ in order to include
different aspects of cognition and not limit the scope to just bilingualism.

When? Sunday 11th to Tuesday 13th September 2016
Where? In the centre of Ghent, Belgium (Het Pand - Onderbergen 1, 9000 Ghent)
Keynotes? Invited speakers are Tamar H. Gollan (UC San Diego), Jon Andoni Duñabeitia (BCBL), and Narly Golestani (University of Geneva).

For more information, visit our website: www.com2016.ugent.be


Filed under:   Cognitive and educational aspects related to bilingualism and multilingualism: language processing, language acquisition, neurolinguistics, education in a foreign language.