News

Schermen met Cultuur

Show all


Wednesday 07 September 2016 16:59 | Jeroen Bourgonjon


Graag brengen we u op de hoogte van het symposium “Schermen met cultuur” dat plaatsvindt op maandag 19 en dinsdag 20 september 2016 in Gent. Blik mee vooruit naar de opening van De Krook en denk mee over de rol van kunst en cultuur in onze samenleving.

De Krook
De Krook wordt een plek midden in de stad waar media, kunst en cultuur centraal staan. Naast de huisvesting van de nieuwe stadsbibliotheek (als "bibliotheek van de toekomst") wordt het een kenniscentrum voor innoverend onderzoek, ondernemerschap, reflectie op digitale ontwikkelingen en voor culturele, artistieke en educatieve activiteiten. De komst van De Krook biedt een ideale gelegenheid om na te denken over de toekomst van kunst en cultuur in een digitale wereld.

Centraal thema
Tijdens het symposium zoeken we antwoorden op de vraag naar de rol die kunst vandaag kan hebben. Hoe verandert het lezen, het kijken, het luisteren? Hoe veranderen onze gesprekken over kunst en cultuur? Welke nieuwe genres ontstaan er door media-evoluties en wat impliceert dit voor cultuur en educatie vandaag en morgen?


Filed under:   cultuur   educatie   Krook   kunst   Vooruit   Bibliotheek   Mediawijs   geletterdheid   Boek Haal meer uit meertaligheid

Show all


Wednesday 27 April 2016 15:04 | Evelien Van Laere


Het boek 'Haal meer uit meertaligheid' stelt de bevindingen voor van het interuniversitaire project Validiv (Valoriseren van talige diversiteit op school - www.validiv.be), waarin ook de vakgroep Onderwijskunde betrokken was.
Leerkrachten in het Vlaamse basisonderwijs krijgen steeds meer te maken met een taaldivers leerlingenpubliek in hun klas. De groep leerlingen die thuis een andere taal spreekt dan het Nederlands neemt almaar toe. In de meeste scholen probeert men deze leerlingen het Nederlands als schooltaal aan te leren door hen onder te dompelen in een Nederlands taalbad. Ondanks het sterke geloof in de effectiviteit van deze aanpak vallen de gemiddelde opbrengsten tegen. Nochtans is het wel mogelijk om op een didactisch nuttige manier ruimte te bieden aan de thuistalen van leerlingen, zonder hiermee afbreuk te doen aan het belang van het Nederlands als onderwijstaal of per se te moeten kiezen voor een intensief model van meertalig onderwijs. Dit kan door leerlingen de kans te geven hun thuistalen in te zetten in een leeromgeving waarin het Nederlands de gangbare instructietaal is en de leerkracht niet alle talen van de leerlingen begrijpt.
De auteurs vertrekken van vragen die heel erg leven rond de introductie van meertaligheid in Vlaamse basisscholen en bespreken de gevolgen van een meertalige aanpak voor leerlingen, leerkrachten en directies. Daarnaast besteden ze aandacht aan processen op klas- en schoolniveau, aangevuld met enkele praktijkvoorbeelden.


Filed under:   meertaligheid   diversiteit   thuistaal    leren   sociaal-emotioneel welzijn   Conference On Multilingualism 2016 - from 11/09 to 13/09 in Ghent

Show all


Wednesday 16 March 2016 9:49 | Ellen De Bruyne


The Faculty of Psychology and Educational Sciences at Ghent University is organising the Conference on Multilingualism from 11th September to 13th September 2016 in the centre of historic Ghent, in Belgium. The call is now open for oral and poster presentations.
The Conference on Multilingualism actually has a longstanding tradition. It started in 2005 at the
University of Trento under the name ‘Workshop on Bilingualism’. Since then, the name has been
changed a couple of times to ‘Neurobilingualism’ and ‘Workshop of Neurobilingualism’. This
makes the current conference the ninth edition of the gathering. We decided to continue the
tradition under the somewhat broader label of ‘Conference on multilingualism’ in order to include
different aspects of cognition and not limit the scope to just bilingualism.

When? Sunday 11th to Tuesday 13th September 2016
Where? In the centre of Ghent, Belgium (Het Pand - Onderbergen 1, 9000 Ghent)
Keynotes? Invited speakers are Tamar H. Gollan (UC San Diego), Jon Andoni Duñabeitia (BCBL), and Narly Golestani (University of Geneva).

For more information, visit our website: www.com2016.ugent.be


Filed under:   Cognitive and educational aspects related to bilingualism and multilingualism: language processing, language acquisition, neurolinguistics, education in a foreign language.    Lecture by Philipp Blom

Show all


Monday 11 January 2016 9:41 | Kris Rutten


Philosophy in an Age of Climate Change - How the Enlightenment Contributed to Modern Catastrophes and How it can Help Solve Them.

Philipp Blom is a historian, journalist, translator and writer. He is the author of amongst others ‘A Wicked Company’ about the forgotten radicalism of the European Enlightenment, 'The Vertigo Years – Europe 1900-1914', about the fifteen vertiginous years preceding World War I and Fracture about European art and culture during the Interbellum. As a public intellectual he studies contemporary societal challenges from a historical perspective.

Date: Thursday 4th February 2016 - 14h30.
Location: Minardschouwburg, Korianderstraat 13, Gent.
Access: free but please register below (hyperlink).

This lecture is organised as a Hot Topic Lecture for the Doctoral Schools of Ghent University and also with the support of the City of Ghent.


Filed under:   Philosophy    Enlightenment    Climat Change   Website Metrotaal online

Show all


Tuesday 15 December 2015 11:31 | Evelien Van Laere


Metrotaal - Mind the gap (www.metrotaal.be) is een website, die scholen, interne en externe begeleiders wil inspireren en professionaliseren bij het werken aan een open talenbeleid. Deze website is ontstaan vanuit concrete ervaringen in het begeleiden van scholen en teams in het Validiv-project, een project waarin het aan de slag gaan met talendiversiteit centraal stond. De website is specifiek ontwikkeld voor lager- en kleuteronderwijs en kan ingezet worden om de competenties van het schoolteam te verbreden en te verdiepen. Voor vragen of meer informatie kan je terecht bij het Steunpunt Diversiteit en Leren (info@diversiteitenleren.be).


Filed under:   talige diversiteit    meertaligheid    thuistaal    talenbeleid